خوراک ماهی قزل آلا اکسترود و شناوری
خوراک ماهی قزل آلا اکسترود و شناوری | سزار و کندی (C&C)

تولید و فروش خوراک ماهی قزل آلا اکسترود و شناوری

خوراک ماهی کپور پلت و اکسترود
خوراک ماهی کپور پلت و اکسترود | سزار و کندی (C&C)

تولید و فروش خوراک ماهی کپور پلت و اکسترود

خوراک ماهی کپور

خوراک ماهی اکسترود شده C&C فرموله شده طبق استاندارد و جیره مناسب جهت تامین احتیاجات غذایی ماهی تولید وتوزیع می گردد.

مواد تشکیل دهنده این فرمولاسیون شامل انواع ویتامین ها محرک رشد و سیستم ایمنی، مکمل های معدنی، آرد گندم و روغن ماهی و ... می باشد.این خوراک (خوراک ماهی کپور) به صورت شناور و فرو رونده تولید میشود که می تواند با توجه به سیستم پرورشی خود گزینه مناسب را انتخاب کنید.

خوراک ماهی قزل آلا

خوراک ماهی اکسترود شده C&C فرموله شده طبق استاندارد و جیره مناسب جهت تامین احتیاجات غذایی ماهی تولید وتوزیع می گردد.

مواد تشکیل دهنده این فرمولاسیون شامل انواع ویتامین ها، محرک رشد و سیستم ایمنی، مکمل های معدنی، آرد گندم و روغن ماهی و ... می باشد.این خوراک (خوراک ماهی قزل آلا) در سایز های مختلف فرمولاسیون های متنوع برای سیستم های پرورشی طراحی میشونداز محاسن و نقاط قوت این خوراک می توان به قابلیت هضم بالا ، افزایش سیستم ایمنی و افزایش سرعت رشد ماهی اشاره کرد.